Onderzoeksredactie De Balie Live Journalism start nieuw onderzoek kansenongelijkheid onderwijs

de Balie

Amsterdam, 24 januari 2020 - Live Journalism, de onderzoeksredactie van De Balie, doet de komende maanden onderzoek naar kansenongelijkheid in het basisonderwijs. Het nieuwe onderzoek vormt het derde seizoen van Live Journalism. Eerder onderzoek had betrekking op problemen met achterstallig onderhoud in Amsterdamse huurwoningen en Amsterdammers die wel een baan hebben, maar moeilijk rondkomen. De komende maanden zal de onderzoeksredactie in gesprek gaan met onder andere ouders, docenten en schoolleiders.

Aan de hand van een reeks bijeenkomsten en publicaties werkt Live Journalism de komende maanden naar een theatrale documentaire-voorstelling toe, in samenwerking met onder andere AT5. Maandag 10 februari is de eerste bijeenkomst Gelijke kansen op de basisschool. De documentaire-voorstelling zal in juni plaatsvinden.

Kansenongelijkheid in het onderwijs stabiliseert sinds drie jaar, maar is twee keer zo groot als tien jaar geleden. Zo krijgen kinderen met praktisch opgeleide ouders, een lager inkomen of een migratie-achtergrond, vaker een vmbo-advies dan een havo- of vwo-advies. Ook draagt segregatie in het basisonderwijs bij aan kansenongelijkheid, omdat kinderen met dezelfde achtergrond zich concentreren in dezelfde scholen.

Het onderzoek van Live Journalism concentreert zich op basisscholen. Een belangrijk doel van Live Journalism is om kansenongelijkheid in het onderwijs concreet te maken door de verhalen te vertellen van ouders met kinderen op de basisschool. Daarnaast krijgen scholen veel vrijheid in het ontwikkelen van onderwijsvormen en programma’s, maar wat doen en kunnen ze precies? Dit alles tegen de achtergrond van een gemeente die kansengelijkheid in het onderwijs tot prioriteit heeft gemaakt.

De Balie Live Journalism

Amsterdam. De stad die met de dag welvarender wordt, maar waar toch niet iedereen meekomt. Waar het succes op de stoep ligt, maar de kloof tussen arm en rijk alsmaar groeit. Het komend jaar duikt de onderzoeksredactie van De Balie samen met stadgenoten in de verhalen van de stad. Want wie kan deze ontwikkelingen beter duiden dan de Amsterdammer zelf? De resultaten van het onderzoek presenteren we in een theatervoorstelling. Want wij geloven: verhalen moet je tot leven wekken, in de journalistiek en op het podium. 

Kijk hier de slotvoorstelling van Keihard werken, maar amper rondkomen terug.

Kijk hier de slotvoorstelling van Het Schimmelparadijs terug.