Pianolamuseum

Pianolasept21

Het museumbezoek komt langzaam weer op gang. Toch blijft er veel onvoorspelbaar. Vanaf 25 september vervalt de 1,5 meter beperking waarschijnlijk en zal iedereen hopelijk ook het bezoek aan het museum of een museumconcert weer aandurven. In september zijn we weer begonnen met onze wekelijkse kinder- en koffieconcerten, waarbij de pianola en zijn muziek centraal staat. In oktober gaan we onze concertserie met live optredens weer op de rails zetten, met om te beginnen de serie “Live door de crisis” waarvoor we subsidie krijgen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Gravin van Bylandtstichting. Daardoor zullen we een aantal geweldige pianisten die al langere tijd optreden kunnen uitnodigen om op onze concertvleugel te komen spelen. Ook in deze serie zullen wij, in samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam, een aantal talentvolle leerlingen kunnen vragen om ons een mooie en gedenkwaardige muzikale avond te komen brengen. Dankzij de subsidies zullen we ze dan ook een redelijke vergoeding voor hun werk kunnen geven!

Tijdens de gedwongen sluiting van het museum hebben we toch niet stilgezeten en onder andere allerlei restauratieprojecten ter hand kunnen nemen. Zoals bijvoorbeeld de restauratie van twee 88-toons voorzetapparaten. Dat was nodig, omdat we een uitnodiging hadden ontvangen om tijdens het festival Via Musica in Lelystad een uitvoering te verzorgen van de Sacre du Printemps van Strawinsky met de door hemzelf speciaal voor de pianola (in dit geval de Pleyela) gemaakte bewerking van dit beroemde orkestwerk. Deze werden rond 1922 (circa tien jaar na de premiere) uitgebracht door Pleyel in Parijs op 9 rollen. Om een uitvoering zonder onderbrekingen te kunnen geven, hebben we gebruik gemaakt van twee voorzetapparaten (voor twee vleugels). Hierbij enkele foto’s van ons optreden op vrijdag 6 augustus in de zaal van Agora in Lelystad.

Medewerker collectiebeleid

Dankzij een bijdrage van het Mondriaan Fonds kunnen we een medewerker aanstellen die ons gedurende (ruim) een jaar gaat helpen met het werk in het museumdepot. Dit vordert gestaag en binnenkort hopen we alle rollenkasten geinstalleerd te hebben en de muziekrollen allemaal op orde te hebben. Tegelijkertijd wordt het bestand van de muziekrollen in de computer bijgewerkt en geoptimaliseerd, zodat elke titel gemakkelijk terug te vinden zal zijn. Daarna zullen we de ordening van de omvangrijke bibliotheek en het documentatiearchief ter hand kunnen nemen. Dit zal ook nog vele maanden werk kosten, omdat we daar zeer lange tijd geen ruimte meer voor hadden en alles noodgedwongen in (honderden) verhuisdozen is opgeslagen. Tenslotte zullen we ook de inventarisatie van de omvangrijke collectie instrumenten kunnen verbeteren, zodat ook de informatie daarover digitaal beschikbaar zal kunnen komen. Al met al nog een hele klus om door deze ‘rijstebrijberg’ heen te komen!

Subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst

Gelukkig heeft het Amsterdams Fonds voor de Kunst onze aanvraag voor een ‘overbruggingssubsidie’ zeer positief beoordeeld. Daarmee krijgen we voor een jaar geld om allerlei knelpunten aan te pakken, en om enkele grote projekten op de rails en aan het rollen te krijgen, zoals bijvoorbeeld het uitbreidingsplan van het museum. Een drietal adviseurs gaat ons helpen dit plan bij de gemeente te bepleiten. De realisatie van dit plan zal niet alleen het museum op een veel hoger plan kunnen tillen. Ook voor de gemeente is vanzelfsprekend een florissant instituut dat een unieke bijdrage levert aan de cultuur in deze stad verre te verkiezen boven een museum dat door gebrek aan steun en medewerking eeuwig op de rand van de afgrond zal moeten blijven balanceren. Een deel van deze bijdrage kunnen we besteden om enkele medewerkers te bekostigen: om te beginnen vergoedingen voor vrijwilligers of stagiairs die bij het organisatorische werk kunnen gaan assisteren en bij gebleken geschiktheid daarna als freelancer betaald zullen kunnen krijgen. Vooralsnog is de bijdrage eenmalig, dus we zullen helaas nog niemand echt ‘in dienst’ kunnen nemen. Wie zich wil inzetten voor het museum en daar tijd voor beschikbaar heeft willen we graag verzoeken dit aan ons te laten weten.

Onze concertagenda voor september en oktober

De concerten vinden plaats in onze muzieksalon, waar op dit moment nog slechts plaats is voor 15 bezoekers! Wie weet verandert dit na 20 september. Informatie over precieze aanvangstijden, toegangsprijzen en reserveren vindt u z.s.m. op onze website: www.pianola.nl

Zondag 19 september en zondag 26 september, 11.30 u.: KOFFIECONCERT

Op de zondagmorgen een gevarieerd programma met gezellige en bijzondere muziek op pianolarollen onder het genot van een (gratis) kop koffie (of thee!). Toegang: € 10,- / Stadspas € 8,-

ZONDAG 3 oktober om 11.30 uur: KINDERCONCERT

Het lijkt wel tovenarij. Onzichtbare vingers laten de toetsen van een piano bewegen. Een keer per maand is er een Kinderconcert in onze muzieksalon. Presentatie door Fokke Baarda of Kasper Janse. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar en hun ouders en grootouders die mee willen in de muzikale tijdmachine. Toegang € 6,- voor kinderen en volwassenen.

Vrijdag 8 oktober: “Live door de crisis”

m.m.v. pianiste Helena Basilova Aanvangstijd en programma worden z.s.m. bekendgemaakt. Nadere informatie en kaarten bestellen via onze website (www.pianola.nl)

Zondag 10 oktober en zondag 17 oktober, 11.30 u.: KOFFIECONCERT

Op de zondagmorgen een gevarieerd programma met gezellige en bijzondere muziek op pianolarollen onder het genot van een (gratis) kop koffie (of thee!). Toegang: € 10,- / Stadspas € 8,- Vrijdag 22 oktober: “Live door de crisis” m.m.v. ‘rising star’ Shane van Neerden (piano) Aanvangstijd en programma worden z.s.m. bekendgemaakt. Nadere informatie en kaarten bestellen via onze website (www.pianola.nl) Zaterdag 30 oktober: “Live door de crisis” m.m.v. pianist Christian Sanders Aanvangstijd en programma worden z.s.m. bekendgemaakt. Nadere informatie en kaarten bestellen via onze website (www.pianola.nl)

Zondag 31 oktober, 11.30 u.: KOFFIECONCERT

Op de zondagmorgen een gevarieerd programma met gezellige en bijzondere muziek op pianolarollen onder het genot van een (gratis) kop koffie (of thee!). Toegang: € 10,- / Stadspas € 8,-

Geef het Pianola Museum de ruimte

Wij hopen spoedig in overleg te kunnen treden met de gemeente Amsterdam over de verbetering van het toekomstperspectief van het Pianola Museum. Het is meer dan ooit belangrijk, dat we het uitbreidingsplan van het museum in gang zullen kunnen gaan zetten. De bovenverdiepingen van het oude politiebureau bieden nog steeds een geweldige mogelijkheid de presentatie van het museum en zijn collectie op een veel hoger plan te brengen. Daarmee zullen wij eindelijk het museum echt goed op de kaart kunnen zetten en een goede toekomst voor de unieke collectie van het museum kunnen waarborgen. Via onze website kunnen belangstellenden het plan (versie Plan F+) inzien: https://www.pianola.nl/Pianola_Museum/ANBI_informatie.html.

Veel steun van onze donateurs!

Het museum heeft in het afgelopen jaar nauwelijks bezoekers kunnen ontvangen. In een normaal jaar zouden we ongeveer zevenduizend bezoekers hebben gehad. Door de corona-beperkingen (vanaf de 2e week van maart) hebben we in 2020 wel zesduizend bezoekers moeten missen. Voor dit jaar geldt waarschijnlijk hetzelfde. De rijksoverheid vergoedt een deel van de gederfde inkomsten. De gemeente Amsterdam van wie wij de museumruimte huren, heeft ook een duit in het zakje gedaan. Gelukkig hebben zeer velen gereageerd op de oproep in onze nieuwsbrief om het museum (extra) te steunen in deze moeilijke periode. Dat is hartverwarmend en het is ook zeer bemoedigend, dat zo velen het museum waarderen en vinden dat het zijn werk moet kunnen voortzetten! Onze hartelijke dank aan alle gevers!

Nieuwe museumstichting

Begin maart van dit jaar is voor de exploitatie van het museum een aparte stichting opgericht. De verantwoordelijkheden voor museumcollectie en de openstelling van het museum zijn daardoor beter gescheiden, zodat het behoud van de unieke collectie nooit in het geding zal hoeven te komen. Ook zal dit bijdragen tot een grotere transparantie. Voor de stichting tot exploitatie van het museum zijn we nog op zoek naar een of twee nieuwe bestuursleden. Wie zich op deze wijze zou willen inzetten voor het museum, wordt verzocht contact met ons op te nemen.

Donaties

Het museumbezoek komt hopelijk nu weer enigszins op gang, maar met slechts een handjevol bezoekers per dag natuurlijk nog lang niet terug op het oude niveau. We zijn erg afhankelijk van het spoedige herstel van het toerisme en het uitgaansleven. Met de huidige inkomsten kunnen we nooit al onze kosten dekken, al proberen we deze ook zo laag mogelijk te houden. De vergoedingen die we van de overheden kunnen krijgen, zullen uiteindelijk maar een deel van ons verlies kunnen goedmaken. Gelukkig hebben velen ons al gesteund om deze moeilijke periode te kunnen overbruggen. Wilt u ook een speciale corona-donatie aan het museum doen, dan kan dat op het rekeningnummer: NL15 INGB 0003 7082 54 tnv Piano Museum Vriendenkring Amsterdam Het museum (Stichting Nederlands Piano Museum) staat bij de Belastingdienst te boek als (culturele) ANBI, waardoor giften aan het museum aftrekbaar zijn. Het meeste belastingvoordeel hebt u bij een schenkingsovereenkomst voor vijf jaar. De verplichting deze bij een notaris vast te leggen is vervallen, dus kunt u dat zelf direct in overleg met het museum doen. Het belastingvoordeel kan oplopen tot 65% van uw donatie! Bij voorbaat heel veel dank voor uw hulp.